Světový den vody

Světový den vody

Naše skupina, never give up, se snaží pomáhat všem lidem a také planetě jako takové, proto jsme se rozhodli připojit do akce s názvem „Světový den vody“ která se koná 22. března. Důvodem vzniku této akce je skutečnost, že na světě existuje více jak miliarda lidí trpící nedostatkem pitné vody, protože k nim nemá přístup. Některé říční toky jsou tak znečištěné, že z nich do jisté míry vymizel život a to mi chceme změnit!

Žijeme v době kdy lidé plýtvají všemi zdroji jaké jen najdou, naštěstí je mezi námi mnoho lidí co si uvědomuje budoucí důsledky těchto činů. Statistiky ukazují, že přibližně do  let dojde voda na polovině Blízkého východu a ve značné části Asie. Pojďme tomu zabránit.

Světový den vody 2017

Tématem roku 2017 je odpadní voda. Podle oficiálních zdrojů OSN se 80 % procent odpadní vody, kterou společnost vyprodukuje, vrací zpět do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu použita. 1,7 miliardy lidí využívá zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi, které mohou způsobit choleru, úplavici, břišní tyfus nebo obrnu. Nebezpečná voda, špatná hygiena a nedostatečné čištění vody způsobí každý rok 842.000 úmrtí. Více jak 663 milionů lidí nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Do roku 2050 bude žít téměř 70 % lidí ve městech (ve srovnání s dnešními 50 %). Právě města v rozvojových zemích nemají adekvátní infrastrukturu a zdroje pro efektivní a udržitelný management odpadních vod. Možnosti využití odpadních vody jako zdroje jsou obrovské. Bezpečně upravené odpadní vody mohou sloužit jako zdroj energie, živin i dalších recyklovatelných materiálů.

Světový den vody 2018

Náplní světového dne vody 2018 bylo téma „Nature for Water“. Jednání zkoumalo, jak lze k řešení výzev týkajících se nakládání s vodou ve 21. století využít přírody. Například pro řešení povodní, sucha, znečištění vod a ochrany ekosystémů by bylo možné využívat prostředků, které poskytuje příroda, spíše než umělých technických přístupů. Příkladem může být obnova mokřadů jakož i realizace nových mokřadů, aplikace zelených střech při nové výstavbě, rozvíjení tzv. zelené infrastruktury, výsadba nových lesů, opětovné napojování řek k údolním nivám. Každé z těchto opatření používá přírodních procesů ke znovu vyvážení vodního koloběhu a zlepšení podmínek pro lidské zdraví a živobytí.

Světový den vody 2020

Voda a klimatické změny. Takový je podtitul Světového dne vody v roce 2020 , který si tradičně připomínáme 22. března. Vzhledem k tomu, že další vývoj expanze koronaviru není v současné době předvídatelný, ruší Svaz vodního hospodářství ČR (SVH), hlavní organizátor setkání vodohospodářů ke Světovému dnu vody, toto setkání.

Informoval o tom předseda představenstva SVH a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Setkání se mělo uskutečnit v úterý 24. března v prostorách Kongresového centra Praha a součástí měl být původně i společenský večer. Obě akce podle Kubaly letos proběhnou, stane se tak ale v pozdějším termínu. Zatím se předpokládá, že se tak stane na podzim letošního roku.

Akce typu „Den otevřených dveří“ ale ruší i další organizátoři. Možnost navštívit přehrady nebo laboratoře již odvolaly státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Labe i Povodí Odry, a lze předpokládat, že postupně budou rušeny také další doprovodné akce ke Světovému dnu vody. Většina z nich měla proběhnout o víkendu 21. a 22. března 2020.

Akce v České republice

V České republice se ke Světovému dni vody připojují zejména vodárenské společnosti. Tradiční jsou dny otevřených dveří. Přehled akcí je dostupný na webových stránkách Naše voda.

Na podporu šetrného nakládání s vodou probíhá v České republice Soutěž Pro vodu, kterou organizuje Nadace Partnerství.